Jesteśmy zborem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP. Założycielem zboru jest misjonarz Ben Layer, absolwent Northland Baptist Bible College. Zbór rozpoczął swoją działalność w 2004 r., początkowo pod szyldem Chrześcijański Kościół Baptystyczny. Pod koniec 2011 r. zbór połączył się z Kościołem Chrześcijan Ewangelicznych w RP.

Nabożeństwa w naszym kościele odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10.30. Charakteryzują się prostą formą i składają się z kazań opartych na Biblii oraz wspólnego śpiewu i modlitwy. W czasie niedzielnych nabożeństw odbywają się zajęcia Szkoły Niedzielnej dla dzieci. Posiadamy również placówkę w Łukowie: ewangeliczni-lukow.pl

Ben Layer

Ben Layer

Pastor
Adam Urban

Adam Urban

Pastor pomocniczy