Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa w naszej placówce w Łukowie. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 15:00 w sali przy ul. Wyszyńskiego 25 (II piętro).

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia św. Marka 28:18-20

Wizytówka: www.ewangeliczni-lukow.pl