We are pleased to announce that from the beginning of 2021 we as a church have started English language worship services. These worship services take place every second Saturday evening at 18:30.

It is a great joy that people from other cultures and nations have begun attending our church. This is an opportunity for us to represent the whole church of God which is made up of people from every tribe and language and nation.

We welcome anyone who would like to attend, especially those who speak English. These Saturday worship services are a wonderful opportunity to worship together, get to know each other better and serve one another.

You can find recent sermons in our new YouTube channel.
To find out more please contact pastor Ben Layer: (+48) 737 857 084

Polish text below:

Z radością informujemy, że z początkiem 2021 roku rozpoczęliśmy w naszym kościele nabożeństwa w języku angielskim. Nabożeństwa odbywają się co dwa tygodnia w soboty o godzinie 18:30.

Niezmiernie cieszymy się, że do naszego kościoła dołączają osoby również spoza naszego kraju. W ten sposób pragniemy reprezentować Boży Kościół, który jest wielką duchową rodziną składającą się z ludzi ze wszystkich narodów i języków całego świata.

Serdecznie zapraszamy osoby posługujące się językiem angielskim. Sobotnie nabożeństwa to wspaniała okazja, aby wspólnie wielbić Boga, lepiej się poznawać i służyć sobie nawzajem. Nowe kazania po angielsku umieszczać będziemy na naszym nowym kanale YouTube.