Przymierze kościelne jest deklaracją wyrażającą obowiązki członków kościoła wobec Boga i ich współwyznawców. Jest to dowolna deklaracja zawierająca obowiązki chrześcijanina, które każdy członek kościoła zobowiązuje się przestrzegać w najlepszy możliwy sposób. Opisuje te obowiązki, które Nowy Testament wymaga od członków Kościoła. Poniżej zamieszczamy treść przymierza:

Będąc ludźmi poprowadzonymi przez Ducha Świętego do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, ochrzczonymi w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz, w obecności Boga i tego Zgromadzenia wierzących, uroczyście i z radością wchodzimy w przymierze jedni z drugimi, jako członkowie Jednego Ciała Chrystusowego.

 

Z pomocą Ducha Świętego będziemy robić wszystko w celu budowania i umacniania naszego Kościoła, wspierać go i dbać o jego duchowy rozwój, umacniać go w oddawaniu Czci Bogu. Będziemy dbać o biblijne obrządki, dyscyplinę i nauki. Zobowiązujemy się do ochotnego i regularnego ofiarowywania środkόw finansowych na służbę Bożą, wydatki Kościoła, oraz na wspieranie potrzebującego i rozpowszechnianie Ewangelii wśród wszystkich narodów.

 

Z pomocą Ducha Świętego będziemy mieć wzgląd jedni na drugich w braterskiej miłości; pamiętać jedni o drugich w modlitwach; podtrzymywać jedni drugich w chorobach i utrapieniach; dbać o uprzejmą mowę; nie być skorymi do obrażania się, lecz raczej być gotowymi do pojednania.

 

Z pomocą Ducha Świętego będziemy pielęgnować osobisty i rodzinny czas modlitwy i czytania Słowa; wychowywać nasze dzieci w chrześcijańskiej wierze; troszczyć się o zbawienie naszej rodziny i przyjaciół.

 

Z pomocą Ducha Świętego będziemy pokazywać wszystkim dookoła Chrystusa przez nasze przykładne życie, zarówno osobiste jak i zawodowe; unikać wszelkiej złej mowy i niekontrolowanego gniewu, oraz powstrzymywać się od pijaństwa, używania narkotyków i innych podobnych nałogów, które psują reputację Kościoła i zasmucają Ducha Świętego.

 

Z pomocą Ducha Świętego, w razie zmiany miejsca zamieszkania, dołożymy starań aby w miarę możliwości przyłączyć się do Kościoła, w którym będziemy mogli praktycznie wyznawać postanowienia niniejszego Przymierza i trwać w jego duchu.

Prezentacja